Księgowość i podatki

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy kompleksową obsługę księgową dla firm mających każdą formę prawną: działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe.
Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych.

 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
  prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami
 • pomoc podczas kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont

KADRY I PŁACE

Pomagamy we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji
oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących
 • wystawianie świadectw pracy