Obsługa prawna

Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizacja Radców Prawnych kancelarii to prawo korporacyjne, finansowe, handlowe, gospodarcze i administracyjne. Już od ponad 22 lat sporządzamy wszelkie pisma i pomagamy przy codziennym funkcjonowaniu każdej działalności. Reprezentujemy klientów przy sporach sądowych i prowadzimy mediacje. Monitorujemy należności i windykujemy.

Bieżąca obsługa
prawno-podatkowa
biznesu:

 • przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów
 • obsługa kontraktów handlowych
 • doradztwo organom zarządczym
 • audyt prawny
 • reprezentacja przed sądami,
  organami administracji i instytucjami
 • dochodzenie należności
 • spory z kontrahentami

Prawo spółek / obsługa
korporacyjna:

 • rejestracja spółek, fundacji,
  stowarzyszeń i spółdzielni
 • przekształcenia
 • doradztwo organom zarządczym
 • fuzje i przejęcia
 • upadłości i likwidacje
 • restrukturyzacja
 • raporty przedsiębiorstw

Postępowania
koncesyjne:

 • licencje transportowe
 • koncesje na obrót gazem OPG i OGZ
 • koncesje na obrót paliwami OPC

Obsługa branży
deweloperskiej:

 • obsługa procesu budowlanego
 • zagospodarowanie przestrzenne
  i pozwolenia budowlane
 • przygotowanie inwestycji
 • umowy budowlane
 • finansowanie powiernicze
 • spory sądowe i pozasądowe
  z wykonawcami, inwestorami
 • obsługa rozbiórek budynków

Obsługa rynku
nieruchomości:

 • kompleksowa obsługa rentierów
 • analizy sytuacji prawnej nieruchomości
 • przygotowanie umów
 • wypowiedzenia i odstąpienia od umów
 • wynajem
 • dzierżawa
 • eksmisje
 • postępowanie o zniesienie współwłasności
 • odzyskiwanie (windykacja) należności
 • zabezpieczenia na nieruchomościach
 • ochrona własności
 • zasiedzenia
 • spory sąsiedzkie

Postępowania i spory /
Zastępstwo procesowe:

 • przed sądami powszechnymi
 • sądami administracyjnymi
 • sądem najwyższym
 • trybunałem konstytucyjnym
 • organami administracji

Optymalizacja
i doradztwo podatkowe:

 • aspekty podatkowe realizowanych inwestycji
 • strategie inwestycyjne
 • doradztwo transakcyjne
 • przygotowanie planów optymalizacji podatkowej